Dank u voor uw interesse in dit Privacybeleid. Bij Nuna Epona nemen we de bescherming van uw gegevens zeer serieus. U staat op het punt meer te lezen over de doeleinden waarvoor wij en onze partners de persoonlijke gegevens gebruiken die we verzamelen van onze klanten, onze website en andere online bezoekers.

Voor informatie die we automatisch verzamelen tijdens uw online bezoeken via cookies, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Gebruikte termen: Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:
a) “Zakelijke Partner” betekent elke onderaannemer, leverancier of andere entiteit waarmee we een voortdurende zakelijke relatie hebben om onze website te leveren.

b) “Persoonsgegevens” betekent informatie die u direct of indirect kan identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (Internet Protocol) en locatiegegevens.

c) “Verwerking” betekent elke handeling of reeks handelingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

Algemene informatie:
Ons gebruik van uw persoonsgegevens is onderworpen aan zowel de Nederlandse GDPRimplementatiewet (Uitvoeringswet Algemene Verordening gegevensbescherming) (“UAVG”) als de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“GDPR”), en natuurlijk verwerken we uw persoonsgegevens dienovereenkomstig.

Nuna Epona, Friezenstraat 3, 3604 AE Maarssen, Nederland (“Nuna Epona”, “wij”, “ons” of “onze”) is de gegevensbeheerder in de zin van de UAVG en de GDPR. Als u vragen heeft over dit beleid of onze gegevensbeschermingspraktijken, neem dan contact met ons op via vragen@nuna-epona.nl, bel +31 (0)641206460 of schrijf ons op het bovenstaande adres.

Wettelijke basis voor verwerking:
Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, is afhankelijk van de betrokken persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Over het algemeen verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende redenen:
● Uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke activiteiten (zoals het gebruik van cookies voor online tracking en analyse).

● U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door op elk moment contact met ons op te nemen. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is gebaseerd op uw toestemming vóór de intrekking ervan. Indien van toepassing, kunnen we u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens vragen om toestemming voor de verwerking.

● Om te voldoen aan een contractuele verplichting. We zullen u informeren op het moment van verzameling of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ons uw gegevens niet verstrekt.

● Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waar andere wetten ons verplichten om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, belasting en andere toepasselijke wetten, voorschriften en autoriteiten zoals de Kamer van Koophandel en onder andere het Ministerie van Financiën).

● In ons legitieme belang, wat het leveren van deze website en/of gerelateerde diensten omvat, en/of het uitvoeren van marketing- en advertentieactiviteiten, op voorwaarde dat onze legitieme belangen niet strijdig zijn met enige voorbehouden of uw rechten en vrijheden aantasten. Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de wettelijke basis waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, neem dan contact met ons op.

Gegevens die we verzamelen:
Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen We kunnen u vragen ons persoonsgegevens te verstrekken:
● wanneer u onze website en diergeneeskundige natuurgeneeskundige therapiediensten gebruikt,

● wanneer u diensten, ondersteuning, informatie aanvraagt of informeert over of consultaties boekt,

● wanneer u deelneemt aan onze promotionele activiteiten,

● wanneer u zich abonneert op advertenties en promotionele e-mails of andere marketingmaterialen,

● wanneer u met ons interageert op sociale netwerken van derden (momenteel Instagram en Facebook (Meta Platforms 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland) en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van derden), en

● wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen uw naam, e-mailadres en uw adres en telefoonnummer bevatten. We kunnen ook demografische informatie verzamelen, zoals informatie over uw interesses en voorkeuren, inclusief toestemming voor cookies.

Om u een consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden in uw interacties met ons, kan informatie die via één bron is verzameld, worden gecombineerd met informatie die we van andere bronnen ontvangen. Dit kan informatie omvatten waarmee we u kunnen herkennen op meerdere apparaten waarmee u onze website of sociale media benadert.

We kunnen ook de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere partijen ontvangen, waaronder onze zakelijke partners en andere derde partijen.

Automatisch verzamelde informatie
We kunnen automatisch gedrags- en gebruikersinformatie verzamelen over uw bezoeken aan onze website, waaronder de pagina’s die u bekijkt, de links die u klikt en andere acties die u onderneemt in verband met onze website en onze diensten. We kunnen ook bepaalde informatie verzamelen van de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, zoals uw IP-adres, apparaat-ID, locatiegegevens, browsertype en taal, toegangstijden.

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of de webserver van derden naar uw webbrowser worden verzonden en daar worden opgeslagen voor latere ophaling. Cookies kunnen kleine bestanden of andere soorten informatieopslag zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies:
● Essentiële cookies. Essentiële cookies zijn cookies om een correcte en gebruiksvriendelijke website te bieden;

● Niet-essentiële cookies. Niet-essentiële cookies zijn cookies die niet binnen de definitie van essentiële cookies vallen, zoals cookies die worden gebruikt om uw gedrag op een website te analyseren (“analytische” cookies).

Zoals vastgelegd in de Nederlandse Telecommunicatiewet (Wet van 4 februari 2015 tot wijziging van de Telecommunicatiewet) (“TA”) en de Privacy- en Elektronische Communicatierichtlijn van de EU (“PECD”), moeten we toestemming verkrijgen voor het gebruik van niet-essentiële cookies. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid. De wettelijke basis voor verwerking is ons legitieme belang en uw toestemming. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Informatie van derde partijen:
We kunnen informatie over u ontvangen van derde partijen, zoals diensten en inhoud die we hebben geïntegreerd in onze website, onze zakelijke partners, sociale mediaplatforms en andere derde partijen.
We kunnen de gegevens gebruiken om u beter te begrijpen om onze mogelijkheden om u relevante advertenties en diensten aan te bieden te verbeteren en om fraude te voorkomen en op te sporen.

Gegevensverwerking via integratie van diensten en inhoud van derden:
We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van derden op basis van onze legitieme belangen om hun inhoud en diensten (“inhoud”) te integreren. Dit vereist altijd dat de derde partijen van deze inhoud zich bewust zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Hieronder volgt een overzicht van derde partijen en hun inhoud, samen met links naar hun privacybeleid, waarin verdere informatie staat over de verwerking van gegevens en zogenaamde opt-outmaatregelen, indien van toepassing:

Analyse:
• Google Analytics door Google (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, en Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland);

• Rank Math geleverd door One.Com India Private Limited (Office No. 2, Floor 5, Tower A, Building. 9 DLF Cyber City Complex, Phase III, Haryana, Gurgaon, India, Pin: 122002);

• Lettertypen: Google Font API door Google;

• Hosting: Vimexx BV (Vondellaan 47, 2332 AA Leiden, Nederland);

• Contentmanagementsysteem: WordPress door Automattic Inc (60 29th Street Suite 343 San Francisco, CA 94107 VS);

• Pixel Cookies en Tags: Instagram en Facebook; en

• Spambeveiliging: reCaptcha door Google.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken:
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

● het leveren van onze diensten en ondersteuning of het uitvoeren van onze diensten,

● het verzenden van communicatie naar u, inclusief informatie en de fasen van uw transacties met ons, inclusief consultaties,

● het faciliteren van uw gebruik van onze website en onze diensten en communicatietools en -diensten,

● hulp via online chat en communicatietools en -diensten om uw vragen te beantwoorden,

● communicatie vergemakkelijken vanuit onze zakelijke partners,

● aanpassen, analyseren en verbeteren van onze diensten (inclusief inhoud en onze advertentiecampagnes), technologieën, communicatie en relatie met u,

● beter begrip van onze klanten en websitegebruikers, inclusief hun interesses en interacties met onze website,

● inhoud personaliseren en toepassen van uw voorkeuren,

● handhaving van onze servicevoorwaarden, websitevoorwaarden en afzonderlijke overeenkomsten (indien van toepassing) met u,

● fraude en andere verboden of illegale activiteiten voorkomen,

● bescherming van de beveiliging of integriteit van onze website, onze bedrijven en onze diensten, en

● andere functies uitvoeren of andere doeleinden dienen zoals aan u gecommuniceerd op het moment van verzameling, of zoals vereist of toegestaan door de wet.


Bewaring van uw gegevens:

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zoals vereist, in verband met de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid, zolang uw account actief is, en in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring en de toepasselijke wet gedurende maximaal 8 jaar.

Internationale overdrachten:
We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven indien nodig voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te bieden wanneer deze worden overgedragen, hebben we contractuele regelingen met betrekking tot dergelijke overdrachten. We nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we overdragen te beschermen.

Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen delen
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze zakelijke partners voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, waaronder (maar niet beperkt tot) het uitvoeren van de door u gevraagde diensten of het aanpassen van onze bedrijfsvoering om beter aan uw behoeften te voldoen.
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met zakelijke partners die ermee instemmen uw persoonlijke gegevens uitsluitend te beschermen en te gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden.
We kunnen ook uw persoonlijke gegevens bekendmaken voor elk doel met uw toestemming, of voor rechtshandhaving, fraudepreventie of andere juridische stappen zoals vereist door de wet of regelgeving, of als we redelijkerwijs geloven dat we onszelf, onze klanten of andere zakelijke belangen moeten beschermen.
Behalve zoals hierboven beschreven, waarvan u tijdig op de hoogte wordt gesteld, zullen we uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken.

Privacyrechten Onder de UAVG en de GDPR kunt u de volgende rechten uitoefenen:

• Recht op informatie

• Recht op rectificatie

• Recht op verwijdering

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid

• Recht van bezwaar

• Recht om toestemming in te trekken

• Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

• Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Als u vragen heeft over de aard van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.
Bijwerken van uw informatie Als u denkt dat de informatie die we over u hebben onjuist is of dat we er niet langer het recht op hebben om deze te gebruiken en u wilt verzoeken om rectificatie, verwijdering of bezwaar tegen de verwerking, doe dit dan door contact met ons op te nemen.

Intrekken van uw toestemming
U kunt op elk moment gegeven toestemmingen intrekken door contact met ons op te nemen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Toegangsverzoek
In het geval dat u een verzoek tot toegang van de betrokkene wilt indienen, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. We zullen reageren op verzoeken met betrekking tot toegang en correctie zo snel mogelijk. Als we niet in staat zijn om binnen dertig (30) dagen op uw verzoek te reageren, zullen we u vertellen waarom en wanneer we in staat zullen zijn om op uw verzoek te reageren. Als we u geen persoonlijke gegevens kunnen verstrekken of een door u gevraagde correctie kunnen aanbrengen, zullen we u vertellen waarom.
Klacht bij een toezichthoudende autoriteit U heeft het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG, Nederland, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. We stellen het echter op prijs de kans te krijgen uw zorgen aan te pakken voordat u contact opneemt met de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen
We nemen alle redelijke stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie en verlies, en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. De manieren waarop we dit bereiken zijn onder andere:

Het gebruik van versleuteling bij het verzamelen of overdragen van persoonlijke gegevens.
Het bestaan van technische en organisatorische maatregelen om de voortdurende integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en diensten te waarborgen.

Beperking van fysieke toegang tot onze kantoren.

Beperking van toegang tot de informatie die we over u verzamelen.

Zorgen dat wij en onze zakelijke partners passende beveiligingsmaatregelen hebben om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
Indien vereist door de wet, vernietiging of de-identificatie van uw persoonlijke gegevens.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van kinderen
We nemen de privacy van kinderen serieus. We verzamelen bewust geen persoonlijke gegevens van kinderen via onze website. Als u een kind bent, zoals gedefinieerd door de wetten van uw land, verstrek dan geen persoonlijke gegevens via onze website zonder de uitdrukkelijke toestemming en deelname van uw ouder of voogd.
Links naar websites en diensten van derden Houd er rekening mee dat we links naar andere websites verstrekken die, als u erop klikt, uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen. In dergelijke gevallen raden we aan het cookiebeleid op de website van derden zelf te lezen.

Geldigheid
Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 9 november 2023, en is de huidige en geldige versie. We willen echter benadrukken dat van tijd tot tijd, als gevolg van feitelijke of juridische wijzigingen, een herziening van dit beleid noodzakelijk kan zijn.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Cookiebeleid of uw rechten wilt uitoefenen onder de toepasselijke wetten, neem dan contact met ons op via vragen@nuna-epona.nl